Obsługa prawna klientów biznesowych

Prowadząc obsługę prawną firm Nasza Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. Wypracowane przez Kancelarię standardy działania w zakresie prawa gospodarczego pozwalają na świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług prawnych uwzględniających indywidualne potrzeby każdego Klienta biznesowego. Prowadząc opiekę prawną szukamy sprawnych i skutecznych rozwiązań bieżących problemów prawnych. Identyfikujemy też zagrożenia prawne, które mogą powstać w przyszłości i opracowujemy działania zaradcze.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy następujący zakres usług:

  • doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy
  • przygotowuje i opiniuje projekty umów oraz wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalności firmy
  • zapewnia zastępstwo procesowe Klienta przez sądami i innymi organami
  • prowadzi negocjacje w imieniu Klienta w celu polubownego rozwiązywania wszelkich spraw konfliktowych
  • wspiera Klienta w procesie mediacji
Obsługa prawna klientów biznesowych - Kancelaria Prawna Beata Stryjewska

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla całej działalności Klienta
lub pomoc prawną tylko w wybranej sprawie w zależności od potrzeb Klienta.

Gwarantujemy rzetelną i profesjonalną pomoc prawną w prowadzeniu działalności biznesowej.