Obsługa prawna klientów indywidualnych

Nasza Kancelaria świadczy skuteczną i wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym w rozwiązywaniu ich spraw prywatnych. W ramach obsługi prawnej:

  • udzielamy porad prawnych i konsultacji,
  • opracowujemy i weryfikujemy wszelkie umowy oraz pisma
  • pomagamy w polubownym rozwiązywaniu spraw konfliktowych
  • reprezentujemy klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym przed Sądem Najwyższym

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w rozwiązaniu Państwa problemu lub doraźne wsparcie w zależności od Państwa potrzeb.

Gwarantujemy pełne zaangażowanie w każdą prowadzoną dla Państwa sprawę.