SPECJALIZACJA

  • przedsiębiorcy i spółki
  • spory gospodarcze
  • sprawy majątkowe
  • nieruchomości
  • windykacja należności

dr Beata Stryjewska – założyciel Kancelarii.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wpisana na listę radców prawnych pod nr WA – 10060.

Jako profesjonalny pełnomocnik zajmuje się reprezentowaniem interesów Klientów Kancelarii w negocjacjach przedsądowych oraz postępowaniach sądowych i mediacyjnych. Ukończyła szkolenie „Reprezentacja klienta w mediacji” oraz warsztaty certyfikujące – mediator gospodarczy prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości zorganizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Ukończyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Ekonomia i Prawo Gospodarcze (SGH), Prawo Własności Intelektualnej (UJ), Prawo Europejskie (UMCS), Retoryka dla Prawników (UŚ w Katowicach).

Orzekała na stanowisku sędziego sądu rejonowego w wydziale gospodarczym, w wydziale Krajowego Rejestru Sądowego oraz w wydziale pracy, a także na stanowisku sędziego sądu okręgowego w wydziale gospodarczym I i II instancji. Pełniła funkcję wizytatora do spraw gospodarczych i przewodniczącego wydziału gospodarczego w sądzie okręgowym, pełniła funkcję głównego specjalisty i Naczelnika Wydziału Szkolenia Sądowego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Od 2004 r. wykładowca na zajęciach seminaryjnych dla aplikantów zawodów prawniczych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz procedury cywilnej.

Wygłosiła wykład nt. „Legitymacja procesowa w postępowaniu rejestrowym” dla sędziów i referendarzy orzekających w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dla radców prawnych w ramach szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2008-2009 brała udział w pracach grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu Ekspertów Prac Studyjnych nad przygotowaniem koncepcji programowej aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Fryderyka Zolla.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym i cywilnym.

Artykuły w czasopismach naukowych:

  1. Stryjewska B., Kara umowna z tytułu naruszenia zobowiązania nieczynienia (zaniechania) – glosa do wyroku SN z 18.8.2022 r., III CSKP 390/22, Glosa 2023/4
  2. Stryjewska B., Konstrukcja prawna kary umownej „za odstąpienie od umowy” a granice zasady swobody umów, Przegląd Sądowy 2022/6
  3. Stryjewska B., Kara umowna – akcesoryjna czy autonomiczna instytucja prawa zobowiązań, Monitor Prawniczy 2021/11